Vi på Ingemanstorps Gård strävar efter att arbeta hållbart. Vi värnar om miljö, djur och natur. För naturen kräver det att vi regelbundet ser över våra marker och tar hand om dem. För att förhindra att våra naturbetesmarker växer igen använder vi framför allt våra djur men ibland behövs det manuell hjälp. För en tid sedan röjde vi i Trulshärad och för detta fick vi stöd ifrån Länsstyrelsen då detta betraktades som en miljöinvestering.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg