Satsningen på avel med Svensk lantras

Produktionen av grisar på Ingemanstorps Gård har funnits sedan flera generationer tillbaka men det var inte förrän i början av 1950-talet som Nils-Åkes fader, Malte Johannesson, valde att satsa på avel med Svensk lantras. När Nils-Åke tog över gården valde han att fortsätta vidareutveckla aveln av Svensk lantras, vilket bland annat föranledde tillbyggnad av ett flertal stall.

Lantras

Lantrasen är en av de vanligaste grisraserna i Sverige och kännetecknas av sin vita färg och hängande öron. Rasen har utvecklats genom att man i början av 1900-talet började importera danska lantrasgrisar, och sedan låtit avel ske med svin från Norge och Finland. Svensk lantras är känd för att ge många kultingar och ha många bra produktionsegenskaper.

Vision och mål med avel vid Ingemanstorps Gård

  • Många födda smågrisar och goda moderegenskaper hos suggan, vilket skall resultera i många avvanda smågrisar.
  • Hög foderkonsumtion där grisen genom sin goda foderomvandlingsförmåga skall få en hög daglig tillväxt.
  • Generera en gris med hög köttprocent.
  • Lång livslängd, ett gott beteende samt motståndskraftig mot infektioner.

Dagens drift

  • Produktion av lantrasdjur och hybrider (lantras- och yorkshirekorsningar).
  • Slaktgrisproduktion. För att producera grisar till slakt använd ett trerasprogram, där både Hampshire och Duroc används som faderras.
  • Grisdriften på Ingemanstorps Gård utgörs av 200 suggor i produktion.