Tjurar som 2019 användes till avel vid Ingemanstorps Gård    

 • 521 Ares av Folkestorp
  Född 2013 med födelsevikt 42kg. 200D 315kg. 365D 619kg. T-tal individ 113.
  Köptes i Gunnarp för 65 000 kr.
 • 7524 Dacke av Svanaholm
  Född 2012 med födelsevikt 41kg. 200 D 374kg. 365D 686 kg. T-tal individ 115.
 • 8718 Dalle av Ingemanstorp
  Född 2016. Fader: Dacke av Svanaholm. Avelsinformation kommer
 • 8350 Ord av Ingemanstorp
  Född 2011 med födelsevikt 35kg. 200D 272kg. 365D 570kg. Avelsindex 17.
 • 8787 Orvar av Ingemanstorp
  Född 2017 med födelsevikt 44kg. 200D 334kg.
 • 8635 Bo av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 44kg. 200D 344kg. 365D 623kg. Avelsindex 17.
 • 8724 Bengan av Ingemanstorp
  Född 2016. Avelsinformation kommer
 • 8728 Krut av Ingemanstorp
  Född 2016. Avelsinformation kommer
 • 435 Bårarps Pesto
  Född 2015 med födelsevikt 41kg. 200D 342kg. 365D 650kg.  T-tal individ 112.
  Köptes i Gunnarp för 85 000 kr
 • 8633 Japp av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 38kg. 200D 316kg. 365D 606kg. T-tal individ 107.
 • 8636 Johan av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 39kg. 200D 272kg. 365D 545kg. Avelsindex 21.