Hereford
Det som kännetecknar rasen Hereford är deras rödbruna päls och vita huvud. Rasen är känd för sin goda fertilitet, lätta kalvningar och lugna temperament. Herefords kött är unikt eftersom det är mycket mört och välmarmorerat, vilket ger en fantastisk smak!

Utvecklingen av besättningen
Ingemanstorps gård startade sin besättning av Hereford år 1966, genom att köpa in fyra hondjur på en auktion från Ljunga gård. Året därefter köptes ett tiotal hondjur från Hjelmarsnäs. Därefter har besättningsstorleken ökat genom årens lopp.

Dagens drift
Köttdjursbesättningen omfattar idag, stamtjurar, ungdjur samt 150 renrasiga Herefordkor. Vi föder upp samtliga ungdjur, där de bästa går till egen rekrytering eller säljs vidare som avelsdjur.

Vår avel
På gården har vi som målsättning att producera funktionella djur med höga avelsvärden, som kan ligga till grund för en lönsam köttproduktion ute hos våra kunder. Detta är resultatet av att vi under årens lopp har använt oss av individtestade tjurar, semin och embryodjur.

Ingemanstorps Gård har vid flera tillfällen ställt ut och vunnit ett flertal fina vinster för våra avelsdjur.