Hereford
Det som kännetecknar rasen Hereford är deras rödbruna päls och vita huvud. Rasen är känd för sin goda fertilitet, lätta kalvningar och lugna temperament. Herefords kött är unikt eftersom det är mycket mört och välmarmorerat, vilket ger en fantastisk smak!

Utvecklingen av besättningen
Ingemanstorps gård startade sin besättning av Hereford år 1966, genom att köpa in fyra hondjur på en auktion från Ljunga gård. Året därefter köptes ett tiotal hondjur från Hjelmarsnäs. Därefter har besättningsstorleken ökat genom årens lopp.

Dagens drift
Köttdjursbesättningen omfattar idag, stamtjurar, ungdjur samt 150 renrasiga Herefordkor. Vi föder upp samtliga ungdjur, där de bästa går till egen rekrytering eller säljs vidare som avelsdjur.

Vår avel
På gården har vi som målsättning att producera funktionella djur med höga avelsvärden, som kan ligga till grund för en lönsam köttproduktion ute hos våra kunder. Detta är resultatet av att vi under årens lopp har använt oss av individtestade tjurar, semin och embryodjur.

Ingemanstorps Gård har vid flera tillfällen ställt ut och vunnit ett flertal fina vinster för våra avelsdjur.

Tjurar som år 2017 användes i aveln vid Ingemanstorps Gård (fädrar till ungtjurar som säljs våren 2019)

 • 521 Ares av Folkestorp
  Född 2013 med födelsevikt 42kg. 200D 315kg. 365D 619kg. T-tal individ 113.
  Köptes i Gunnarp för 65 000 kr.
 • 7914 Baron av Galtås
  Född 2010 med födelsevikt 45kg. 200D 365kg. 365D 699kg.  T-tal individ 119.
  Köptes i Gunnarp för 105 000 kr.
 • 7524 Dacke av Svanaholm
  Född 2012 med födelsevikt 41kg. 200 D 374kg. 365D 686 kg. T-tal individ 115.
 • 8350 Ord av Ingemanstorp
  Född 2011 med födelsevikt 35kg. 200D 272kg. 365D 570kg. Avelsindex 17.
 • 8635 Bo av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 44kg. 200D 344kg. 365D 623kg. Avelsindex 17.
 • 8604 Durk av Ingemanstorp
  Född 2014 med födelsevikt 44kg. 200D 251kg. 365D 518kg. Avelsindex 10.
 • 435 Bårarps Pesto
  Född 2015 med födelsevikt 41kg. 200D 342kg. 365D 650kg.  T-tal individ 112.
  Köptes i Gunnarp för 85 000 kr
 • 8633 Japp av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 38kg. 200D 316kg. 365D 606kg. T-tal individ 107.
 • 8636 Johan av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 39kg. 200D 272kg. 365D 545kg. Avelsindex 21.

Tjurar som tidigare använts i aveln vid Ingemanstorps Gård

 • 8512 Beck av Ingemanstorp
  Född 2013 med födelsevikt 42kg. 200D 272kg. 365D 514kg. Avelsindex 13
 • 8690 Backe av Ingemanstorp
  Född 2015 med födelsevikt 41kg. 200D 357kg. 365D 598kg. Avelsindex 14.